Posiadając 15 lat doświadczenia w branży hotelarskiej, beauty and spa, znając zasady funkcjonowania obiektów tego typu proponuję swoje usługi również w sektorze doradztwa.

Jak wygląda moja praca w tej kwestii? Co mogę zaproponować Tobie kliencie?

AUDYT Twojej Firmy

celem przeprowadzonej diagnozy będzie wskazanie zagadnień do poprawy występujących w firmie, określenie ich kluczowych obszarów i sposobów poprawy zaistniełej sytuacji.

Jak to zrobię?

ETAP 1 – spotkam się z osobą, która posiada największą wiedzę o firmie i jej rozwoju. Przeprowadzę wywiad i określę obszary, które należy wzmocnić i udoskonalić. Zaproś mnie zatem na spotkanie.

ETAP 2 – skorzystam z usług, które świadczy firma jako tajemniczy klient, by poznać obszary do poprawy. Skupię się na zasugerowanych przez Ciebie obszarach, ale spoglądając na Twoją firmę z boku, obiektywnie z pewnością dostarczę Tobie ogrom wiedzy na temat aktualnej sytuacji Twojej firmy.

ETAP 3 – dzień pracy z pracownikami, będę ich obserwowała podczas pracy, przez co określę obszary do wzmocnienia i poprawy.

Następnie przygotuję raport z przeprowadzonego audytu, który będzie zawierał kluczowe informacje oraz propozycje rozwiązań zaistniałych problemów. Rekomendacjami zmian, jakie należałoby wprowadzić by usprawnić funkcjonowanie w firmie będą stanowiły podstawę do opracowania szczegółowego planu naprawczego.

Audyt uświadamia przedsiębiorcom, jakie procesy w firmie należałoby usprawnić i udoskonalić, aby zwiększyć jej konkurencyjność na rynku. Wyniki analizy stanowią podstawę do konstruowania planów szkoleniowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych . Dzięki temu przedsiębiorcy mogą zaplanować szkolenia faktycznie potrzebne pracownikom, a tym samym racjonalnie i efektywnie gospodarować środkami finansowymi przeznaczonymi na kształcenie swoich kadr.

Jeżeli zastanawiasz się nad tą opcją przeczytaj informacje o mnie, jakie posiadam doświadczenie i kwalifikacje. Jeżeli masz jakieś pytania skontaktuj się ze mną.